bbbB.


 

Door verschillende oorzaken waren wij het afgelopen jaar niet in staat om veel onderwerpen te plaatsen op onze WebSite. Een van de redenen is dat de secretaris ook de taken van de voorzitter moest overnemen. Mede door corona was het niet mogelijk om nieuwe leden te werven die de bestuurlijke taak op zich konden nemen.

Met goede en positieve voornemens gaan wij verder met onze werkzaamheden voor de cliënten Participatiewet in Hollands Kroon.

 

 


U kunt ons bereiken:Email

info@clientenraadparticipatiewet-hk.nl

Facebook

Cliëntenraad-Participatiewet-Hollands-Kroon

 

  • De cliëntenraad behandelt geen klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele personen en/of zaken van persoonlijke aard
  • Aan de informatie op deze website van de  cliëntenraad participatiewet Hollands Kroon alsmede eventueel gegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.