bbbB.

Activiteiten


Volgende openbare vergadering 

Vanwege covid-19 vergadert de cliëntenraad vooralsnog digitaal. De agenda en het  verslag van de vergadering wordt wel hier gepubliceerd.


                                                                      

 

Vergaderdate Cliëntenraad 2021

De Cliëntenraad komt in 2021 op de volgende data bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan!

* 7 december 2021 

* 21 september 

* 29 juni 2021 (digitaal)

* 11 mei 2021 (digitaal) 

* 16 maart 2021 (digitaal)

* 2 februari 2021 (digitaal)