bbbB.

NIEUWS 


𝐊𝐰𝐢𝐣𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐞𝐦𝐞𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐚𝐫 𝐭𝐨𝐜𝐡 𝐞𝐞𝐧 𝐚𝐟𝐬𝐜𝐡𝐫𝐢𝐣𝐯𝐢𝐧𝐠?

Per abuis zijn er in de maand maart en april bij mensen die recht hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen  door een systeemfout  de vordering toch doorgevoerd . Mocht dit bij u ook het geval zijn dan wordt er door de gemeente geadviseerd het bedrag dezelfde dag terug te boeken. Er wordt hard aan gewerkt om dit probleem op  te lossen .
Minima Hollands Kroon krijgen tegemoetkoming energiekosten in 2022

De energieprijzen zijn de laatste maanden erg gestegen en stijgen door. Daarom krijgen alle gemeenten in 2022 extra geld van de overheid. Hiermee krijgen de inwoners met een laag inkomen een extra tegemoetkoming krijgen voor deze hoge energiekosten. Het gaat om een eenmalig extra geldbedrag van ongeveer € 800,-. Deze steun komt naast de verlaging van de energiebelasting en wordt in mei 2022 uitgekeerd. U kunt eventueel ook (onder bepaalde voorwaarden: zie de website van de gemeente) de vergoeding aanvragen als u niet automatisch de vergoeding ontvangt. 


Zie de website van de gemeente!


 Energie besparen kan ook in een huurhuis!


Aanvragen kwijtschelding belastingen

In januari zullen velen een nota ontvangen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor waterschapsbelasting (watersysteemheffing en zuiveringsheffing). Bij een laag inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Ga daarvoor naar de website van HHNK met uw digid: https://mijn.hhnk.nl/#/belastingen. Eind februari zullen velen ook  een nota ontvangen van de gemeente voor rioolheffing en afvalstoffenheffing.  Ook hiervoor is kwijtschelding aan te vragen via HHNK. Indien u niet direct kwijtschelding van gemeente- en waterschapsbelasting verkrijgt vraag dan uitstel van betaling aan 

 

 Nieuw: Geldplan maken online

Zoek je een handige manier om overzicht te krijgen in je geldzaken? Of wil je graag weten waar je recht op hebt? Vul dan een ‘geldplan’ in op de website 'Startpunt Geldzaken'. Je krijgt tips om minder uit te geven of je inkomsten te verhogen. Ook krijg je tips als je nu al geld over houdt, om goede keuzes te maken met je spaargeld. Als je financiële zorgen hebt, wordt stap voor stap aangegeven hoe je uit de zorgen kunt komen. Er zijn 9 soorten ‘geldplannen’. De ‘geldplannen’ zijn geschikt voor alle inkomens en situaties: een goed plan voor iedereen. Ga naar de website: https://www.startpuntgeldzaken.nl/hollandskroon   


Nieuwe Leden gezocht

De Cliëntenraad Participatiewet Hollands Kroon behartigt de belangen van inwoners die een uitkering ontvangen van de gemeente Hollands Kroon (WWB, IOAW, IOAZ, bijzondere bijstand of alleen AOW) Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W en de gemeenteraad . De Cliëntenraad bestaat uit cliënten en zijn dus ervaringsdeskundige. Als u tot de doelgroep behoort en u zou deze cliëntenraad willen ondersteunen, meldt u zich dan alstublieft aan als lid!
Heb je ervaring als voorzitter én ben je ervaringsdeskundige dan ben je ook van harte welkom!
We vergaderen max 8 keer per jaar in het gemeentehuis te Anna Paulowna.
Je kunt contact opnemen met  de Cliëntenraad Participatiewet Hollands Kroon (zie contactformulier),


 

Voorzitter Gezocht

De cliëntenraad participatiewet Hollands Kroon is een officieel orgaan van de gemeente Hollands Kroon en behartigt de belangen van mensen die financieel afhankelijk zijn van ondersteuning van de gemeente, zoals uitkeringen en bijzondere bijstand.  Wij willen graag in contact komen met cliënten die plaats willen nemen in de raad en na enige tijd de rol van voorzitter op zich wil/kan nemen. Wij hebben het volgende profiel voor de voorzitter van onze raad voor ogen. Onze voorzitter: * Coördineert en geeft leiding * Inspireert * Werkt samen en delegeert * Bemiddelt indien nodig * Is de spreekbuis van het bestuur * Zit onze vergaderingen voor * Kan tijdens vergaderingen goed samenvatten en afspraken bewaken * Werkt als in een team samen met onze secretaris * Is cliënt bij de gemeente Hollands Kroon in het kader van de Participatiewet. Heeft u belangstelling voor deze inspirerende rol, neem dan contact met ons op. 

info@clientenraadparticipatiewet-hk.nl 


BudgetTips

1 op de 5 gezinnen/mensen heeft een laag inkomen. Het is echt een uitdaging om met weinig geld rond te komen. De consulenten van team schulddienstverlening delen bespaar- en budgettips om uit te komen met je inkomen. Op een gesloten facebook-pagina (je kunt je aanmelden) kun je terecht voor tips en je kunt er ook vragen stellen. Heb je zelf tips dan kun je op de facebook-pagina je tips delen! Hier de link: https://www.facebook.com/groups/hollandskroon/