bbbB.

Over ons

De cliëntenraad behartigt de belangen van inwoners die een uitkering ontvangen van de gemeente Hollands Kroon (Participatiewet, IOAW, IOAZ en bijzondere bijstand). Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college.

Het doel is het tijdig en juist informeren en adviseren van het college van B&W opdat de uitvoering van de wetgeving op een zo goed mogelijke, en respectvolle wijze naar de cliënt toe gebeurt.

Ook het signaleren van werkwijzen die niet overeenkomen met de mogelijkheden van cliënt (zowel fysiek als materieel) is een belangrijke taak van de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad behandelt geen klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele personen en/of zaken van persoonlijke aard.

De leden vertegenwoordigen de cliënten in de genoemde doelgroepen in de gemeente Hollands Kroon. De leden zijn zelf cliënt en uitkeringsgerechtigde, of vertegenwoordigen een cliëntenorganisatie. Zij zijn woonachtig binnen de gemeente Hollands Kroon.